Parterapi

Jeg har redskaberne, hvis I står i en situation som I ikke selv kan løse

3. grunde til at gå i parterapi

1. KOMMUNIKATION

For bedre kommunikation

2. TRYGHED

For at få et tættere parforhold

3. SKILLES, NEJ TAK!

For at imødegå en skilsmisse

PARTERAPI

Jeg oplever i stigende grad, at par først kommer, når den ene af parterne næsten har besluttet sig til at ville skilles og det synes jeg er rigtig ærgerligt.

En skilsmisse har store – både økonomiske – men i allerhøjeste grad også personlige konsekvenser – især hvis der er børn involveret. I en skilsmisse er der rigtig mange følelser involveret, alt efter årsagen til beslutningen om skilsmissen. Børnene vil stå midt i det hele, og mange vil få det rigtig svært.

At bevare et godt parforhold/ægteskab

Det kræver noget af den enkelte at bevare et godt parforhold/ægteskab og fordi der i forholdet opstår konflikter eller at I har svært ved at tale sammen – er det ikke ensbetydende med en skilsmisse. Det handler om at blive i stand til at tackle de konflikter, der uundgåeligt vil opstå i et parforhold/ægteskab, samt at lære nogle kommunikationsteknikker der gør, at det kan lade sig gøre at tale sammen på en fornuftig og konstruktiv måde, så konflikterne kan løses til begges fordel.

Ender I med at blive skilt og få en ny partner, vil ”nissen ofte flytte med”, idet selve kernen til et dårligt parforhold/ægteskab ofte ligger hos det enkelte menneske, i form af den rygsæk hver enkelt bringer med ind i forholdet. Indholdet i rygsækken kan bl.a. være manglende selvværd/selvtillid, har ikke lært at kommunikere og sige fra på en konstruktiv måde, har ikke lært at løse konflikter, har ikke følt sig lyttet til eller respekteret og meget andet. Har I været sammen i en årrække, vil I også uundgåeligt udvikle jer som mennesker, og måske ikke på samme tid, hvilket også kan være en udfordring.

Parforhold/ægteskaber

Ikke alle parforhold/ægteskaber kan reddes. Der er så mulighed for at få ”skilsmissehjælp”. Hvis der er børn involveret, vil I som par være forbundet til hinanden resten af jeres liv, og det er vigtigt – for børnenes skyld – at blive skilt på en ordentlig måde, så det fremtidige samarbejde kan fungere bedst muligt.

Som bekendt er det bedre at forebygge end at helbrede, så jeg ville ønske, at flere ville benytte sig af tilbuddet om et ”Tjek” af parforholdet/ægteskabet, idet det er min helt klare overbevisning, at skilsmisse i mange tilfælde kan afværges. Jeg oplever, at par som får lov til at sidde og lytte stille og roligt til hinanden, opdager sider af den anden, som de ikke har været opmærksomme på.

Parterapi kan være løsningen hvis I står i en situation, som I selv har svært ved at løse. Det kræver en indsats fra begge parter, hvis I vil skabe og bevare et godt parforhold, så gnisten og dynamikken kan bevares. Jeg oplever ofte når jeg har samtaler med par, at begge parter gerne vil deres parforhold, men er kørt fast af forskellige årsager. Der opstår ofte en ond cirkel, som kan være svær selv at komme ud af, da der er mange følelser på spil.

 

 

Hvornår kan parterapi være en løsning:

  • Når jeres kommunikation ikke fører til noget konstruktivt eller er gået helt i stå
  • Når konflikterne ikke bliver løst, men dukker op igen og igen
  • Når I ikke taler med hinanden, men kun til hinanden
  • Når I skændes og lukker af
  • Når glæden, intimiteten og kærligheden er ved at forsvinde eller er forsvundet
  • Når sexlivet ophører
  • Når den ene part eller begge har været utro
  • Når I føler at ”det nok er bedst at gå hver til sit”
  • Hvis der opstår sygdom
  • Hvis I har besluttet jer til at blive skilt
SydjyskParterapi klinikken i Vejen

 

Hvad får I med fra parterapi hos mig:

Udover at få belyst den situation I står i, får I konkrete redskaber, som I kan bruge i dagligdagen, så I forhåbentlig ved hjælp af god kommunikation, får en større forståelse for hinanden og får mulighed for at arbejde på at få et varmt og positivt parforhold, og hvor I har lært at tage konflikterne i opløbet.

Hár I besluttet jer for at gå hver til sit, er der også mulighed for at få “skilsmissehjælp”. Har I børn, er det især vigtigt at I skilles på en måde, så jeres fremtidige samarbejde omkring børnene kan fungere bedst muligt.

Hos mig bestemmer I selv, hvor mange gange I vil komme og med hvilket tidsinterval.

Bestilling af tid:

Tlf: 20 67 59 54 eller mail lone@hauervig.dk

Hver samtale varer 1 ½ time og koster 850 kr.

Betaling: kontant efter hver session, eller via MobilePay.

Aflysning og ændring af tid: Senest 24 timer før aftalen, ellers betales fuld pris.

 

Book tid hos mig